Promocja eksportu polskiej branży kosmetycznej

Możliwości wsparcia polskich firm z branży kosmetycznej w ich ekspansji na targach i rynkach zagranicznych – to temat dzisiejszej rozmowy wiceminister rozwoju Olgi Ewy Semeniuk z przedstawicielami czołowego sektora polskiej gospodarki i jednocześnie jednego z największych w Europie.

Fot. Lidye

– Wspieramy eksport i obecność polskich produktów kosmetycznych na zagranicznych rynkach i targach, szczególnie teraz, w czasie pandemii Covid-19. To jeden z najważniejszych i zarazem najprężniej rozwijających się sektorów naszej gospodarki – powiedziała wiceminister rozwoju Olga Ewa Semeniuk podczas rozmów z przedstawicielami branży kosmetycznej.

Jednym z najważniejszych działań, służących promocji i rozwoju eksportu, jest udział oraz organizacja kongresów i targów.- Obecnie programy promocji eksportu są w większości finansowane ze środków unijnych w ramach m.in. takich programów jak „Brand” i „Go to Brand”. W dobie pandemii koronawirusa staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom branży kosmetycznej związanym z chęcią uczestnictwa w międzynarodowych kongresach i targach, które coraz częściej będą organizowane online bądź w systemie mieszanym, hybrydowym – dodała wiceszefowa MR.

Zagraniczna promocja branży kosmetycznej

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, branża kosmetyczna może liczyć m.in. na wsparcie z funduszy unijnych. Na przykład z:

1. Programu promocji branż, z projektu pozakonkursowego pn. „Promocja gospodarki w oparciu o polski marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, realizowanego w ramach poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, przez Ministerstwo Rozwoju, w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

–  Celem projektu jest upowszechnianie przekazu o innowacyjności i wysokiej jakości polskich produktów i usług oraz kontynuacja budowania pozytywnego wizerunku Polski i polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych.
–  W ramach projektu realizowane są m.in. branżowe programy promocji, programy promocji na rynkach perspektywicznych oraz duże przedsięwzięcia promocyjne. Udział w programach promocji umożliwia przedsiębiorcom ekspansję na nowe rynki pozaunijne, często odległe i kosztowne, których dotąd nie brali pod uwagę w swoich planach eksportowych.

2. Poddziałania 3.3.2 POIR, w którym przewidziano wdrażanie inicjatyw promujących całą branżę kosmetyków, w tym organizację narodowych stoisk informacyjno-promocyjnych na kluczowych wydarzeniach branżowych (imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych) na wartość ponad 3 mln zł. To obejmuje:

a) Udział mikro, małych i średnich przedsiębiorców w tym Programie jest finansowany ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – „Go to Brand”,
za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
b) Z końcem 2019 r. Wykonawcą Programu w zakresie realizacji działań ogólnych promujących branżę kosmetyków została wybrana, w drodze postępowania przetargowego, BERM Sp. z o.o.
Sp. k. Umowa zawarta pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a BERM (dalej: Umowa) na realizację programu promocji, w ramach działań ogólnych promujących branżę kosmetyków
przewiduje:
–  organizację, na wskazanych targach narodowych stoisk informacyjno-promocyjnych służących wsparciu polskich przedsiębiorców obecnych na imprezie targowej poprzez umożliwienie im m.in.: korzystanie ze stoiska w celu organizacji spotkań i prezentacji dla potencjalnych partnerów biznesowych, korzystanie ze wsparcia ekspertów branżowych w promocji marek przedsiębiorców,         prezentacji materiałów informacyjno-promocyjnych oraz wyświetlenia filmów promocyjnych na urządzeniach multimedialnych zainstalowanych na stoisku;
–  organizację misji wyjazdowych i przyjazdowych dla przedsiębiorców;
– przygotowanie folderów i materiałów promujących branżę;
–  realizację innych działań promujących branżę.

Jesteśmy w europejskiej czołówce

Polska jest 5. rynkiem kosmetycznym w Europie. Wartość eksportu naszych kosmetyków do ponad 160 krajów świata szacuje się na ok. 3 mld euro. Przemysł kosmetyczny należy do najważniejszych sektorów polskiej gospodarki, zarówno jeśli chodzi o konsumpcję wewnętrzną, jak i eksport.

W Polsce działa blisko 400 producentów kosmetyków. Zdecydowana większość z nich to firmy z kapitałem polskim, przeważnie mikro i małe przedsiębiorstwa, które stanowią aż trzy czwarte wszystkich podmiotów. Zakłady produkcyjne w Polsce mają m.in. dwie największe na świecie firmy kosmetyczne – Procter & Gamble, Unilever i L’Oréal, a także tylko niewiele mniejsze Avon i Beiersdorf.

Firmy z kapitałem krajowym specjalizują się w niszach produktowych (np. kosmetyki do pielęgnacji ciała, kosmetyki organiczne, szampony, kremy do twarzy, kosmetyki kolorowe). Produkty polskich producentów trafiają do niemal wszystkich państw świata; głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Rosji. Dzięki temu, że polskie przedsiębiorstwa są stosunkowo małe, są też bardziej elastyczne niż globalne koncerny i rozwijają się dzięki specjalizacji w niszowych produktach i rynkach oraz umiejętności szybkiego dostosowania się do zmieniających się preferencji konsumentów. W trakcie pandemii COVID-19 okazało się, że przewagą sektora jest produkcja wyrobów istotnych dla walki z pandemią i umiejętność szybkiej adaptacji produkcji do nowych warunków i potrzeb rynkowych.