Makijaż permanentny nie przeszkadza w byciu dawcą

Potencjalni dawcy szpiku nie muszą zgłaszać wykona- nia tatuażu czy zabiegów takich, jak piercing i makijaż permanentny, ale powinni pamiętać o tym, kiedy były on wykonane, informuje Fundacja DKMS.

Fot. Pixabay

Tatuaż nie stanowi również problemu na etapie procedury CT- typizacji potwierdzającej, ale należy o nim poinformo- wać koordynatora i zaznaczyć w ankiecie medycznej jego posiadanie, podając datę wykonania. Wówczas Fundacja DKMS informuje ośrodek transplantacyjny o tym fakcie i może – w razie potrzeby – wykonać ba- dania molekularne, sprawdzające obecność wirusa we krwi dawcy. Takie postępowanie jest wskazane zwłaszcza w okresie „okienka serologicznego” – czy- li czterech miesięcy od momentu zrobienia tatuażu czy makijażu permanentnego. Jeśli wykonany był on wcześniej, niż cztery miesiące, to standardowo wy- konywane badania w trakcie procedury typizacji CT (badania serologiczne) wykryją ewentualne ryzyko. Powyższe zmiany oparte są na obowiązujących zale- ceniach Światowego Stowarzyszenia Dawców Szpiku (WMDA). Więcej na ten temat pod linkiem:

https: //www.dkms.pl/pl/czy-tatuaz-dyskwalif ikuje-z -bycia-dawca-szpiku